PRACE TECHNICZNE PROSIMY O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY.